YHS_4830

Gecertificeerde Kanjerschool

Voor sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we gekozen voor de Kanjertraining. Dit is een bewezen effectief programma om de sociale vaardigheden van leerlingen te vergroten en daarmee pestgedrag tegen te gaan. Kanjertraining vergroot het vertrouwen, het gevoel van veiligheid, de rust en ook het wederzijds respect. Belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is dat we ouders nadrukkelijk betrekken bij de aanpak.

Inmiddels zijn we met trots gecertificeerd als Kanjerschool! De Kanjertraining is door het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) goedgekeurd als antipestprogramma en met dat programma wordt ook invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie.

Burgerschap

Het onderwijs in burgerschapskunde is verweven in onze Kanjerschool-methode en in onze aanpak van aardrijkskunde en geschiedenis.

Kinderen krijgen heel goed les op De Regenboog. Dat blijkt uit onze resultaten, zoals de Cito-score in groep 8. Met ons onderwijs zorgen we voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs (vo). Zo leren de kinderen in groep 7 en 8 stapje voor stapje hun huiswerk goed plannen, leren en maken. De omliggende vo-scholen geven aan dat we goede adviezen geven. Zo komt je kind op een passend niveau terecht en kan het succesvol doorgroeien in het vervolgonderwijs.

Ontdek onze scores op Scholen op de kaart.

Aanmelden