YHS_4810

Goed modern onderwijs

We zijn trots op onze leerlingen, hun ontwikkeling en hun mooie resultaten!

Hoe verzorgen we goed onderwijs dat optimaal bij je kind aansluit? Het vakmanschap en de voorbeeldfunctie van de leerkracht zijn en blijven waardevol en essentieel.

  • We gebruiken goede, actuele en bewezen lesmethoden.
  • We hebben bekwaam personeel, dat zich blijft ontwikkelen.
  • We volgen systematisch de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen.
  • We sturen op een hoge onderwijskwaliteit en blijven ons ontwikkelen.

Goede lesmethoden

In de afgelopen jaren hebben we de volgende moderne methoden aangeschaft, die heel goed passen bij onze visie op onderwijs en bij onze ambities:

  • Staal, methode voor taal en spelling;
  • Blits, methode voor studievaardigheden;
  • Take it easy (Engels voor groep 1 t/m 8);
  • Veilig leren lezen (leren lezen voor groep 3);
  • Wereld in getallen, versie 4 (rekenmethode voor groep 3 t/m 8).

Bij Natuur en Techniek verbinden we het techniek- en natuuronderwijs. In samenwerking met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven organiseren we activiteiten waarbij leerlingen zelf verkennen en ervaren wat je allemaal kunt met techniek.

Chromebooks

Er zijn meer dan genoeg chromebooks in school en ze worden in alle groepen ingezet. Chromebooks zijn heel nuttig om je kind heel gericht leerstof te laten oefenen, passend bij het eigen tempo en niveau. Je kind ontwikkelt hiermee op school zijn computervaardigheid op een goed basaal niveau. Ook neemt de mediawijsheid van leerlingen toe: ze ontwikkelen tijdens het onderzoekend leren een kritische houding en weten steeds beter de betrouwbaarheid van informatie op internet te beoordelen. Het boek, het schrift en de pen gaan echter De Regenboog niet uit.

Aanmelden