YHS_4846

Het team

Als team van Albertine Kehrer zetten we ons dagelijks met grote betrokkenheid en vakmanschap in voor de kinderen. Je kind heeft in de eerste plaats te maken met de eigen groepsleerkracht. Deze geeft les aan de groep en begeleidt de kinderen. Het komt voor dat een groep les krijgt van verschillende groepsleerkrachten, bijvoorbeeld omdat ze in deeltijd werken. We streven naar maximaal 2 leerkrachten per groep, zodat je kind vertrouwd raakt met de eigen juf of meester.

Blijven leren

Ons team volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en we leren daarover met en van elkaar. Daarom zijn er elk schooljaar meerdere studie(mid)dagen en overleggen buiten schooltijd. Door ons te blijven ontwikkelen vergroten we de onderwijskwaliteit en zorgen we voor het beste onderwijs voor je kind.

Specialisten

Naast de leerkrachten coördineren de intern begeleiders de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. We hebben in ons team specialisten op het gebied van rekenen, taal, lezen, ICT en toekomstgericht onderwijs, hoogbegaafdheid, het jonge kind, cultuur, sport en gezondheid.

Het onderwijsondersteunend personeel zorgt dat alles buiten de les op rolletjes loopt en dat de school schoon is. Een ICT’er is verantwoordelijk voor de software en het integreren van de computers in het lesgeven.

Stagiairs

De Regenboog is een opleidingsschool. Stagiairs komen hier graag vanwege de fijne sfeer en omdat ze heel veel leren van ervaren collega’s.

Studenten van de Marnix Academie (pabo) lopen stage en doen onderzoek in onze school. Met hun onderzoek ontwikkelen wij ons onderwijs weer verder. Daarnaast zijn er mbo-stagiairs die een opleiding volgen tot onderwijsassistent of pedagogisch werker.

De kinderen zijn gewend aan de stagiairs en hebben ook veel baat bij deze ‘extra handen’. Zij helpen bijvoorbeeld individuele leerlingen die extra uitleg en oefening nodig hebben. Dankzij de roc-stagiairs heeft de leerkracht meer tijd en aandacht voor de groep.

Het team

hetty

Hetty

Directeur

Zonder relatie, geen prestatie.

Cobi

Cobi

Intern begeleider

Een kind gelukkig zien, is het mooiste dat er is!

Gera

Gera

Administratie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.

Alice

Alice

Groep 1/2a

Een veilige plek bieden vol liefde en vertrouwen.

Marieke

Marieke

Groep 1/2a

Aandacht voor elkaar, zodat elk kind zich gezien voelt, zich verder kan ontwikkelen met zijn of haar mogelijkheden en talenten.

Yvonne

Yvonne

Groep 1/2b

Ik vind het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat!

corrine

Corrine

Groep 1/2b

Ik wil kinderen zien groeien en stralen in een "leerrijke" omgeving!

Caroline

Caroline

Groep 3a

Geloof in ieder kind!

Anke

Anke

Groep 3a
pasfoto Jeanine

Jeanine

Onderwijsassistent groep 3 en 4

Wat ik de kinderen met wie ik werk mee wil geven is: "Je bent goed zoals je bent!" Ik vind het mooi om de kinderen met persoonlijke aandacht verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Mayanne

Mayanne

Groep 4a

"Het gaat er niet om dat je de beste bent, Het gaat erom dat je beter bent dan gisteren."

Sandra

Sandra

Groep 5a

"Ieder kind is een belofte" is mijn lijfspreuk, daarbij streef ik er naar de kinderen echt te zien, en ze te laten groeien in hun kunnen én zelfvertrouwen.

petra

Petra

Groep 5/6a
Kees

Kees

Groep 7b en ICT

Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en tot bloei komen als ze zich veilig voelen en het naar hun zin hebben op school.

Harro

Harro

Groep 6/7b

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Aanmelden